آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 کارشناسی ارشد و دکتری رشته ژئوفیزیک

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

کارشناسی ارشد رشته ژئوفیزیک

دکتری رشته ژئوفیزیک