آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

ثبت نزدیک به 3260 زمین‌لرزه در‌ آذر‌ماه 1396 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

 

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آذر‌ماه 1396 تعداد نزدیک به 3260  زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در آذر‌ماه 1396 تعداد 76 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از 4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ1396/09/21  با بزرگای6.2 حوالی هجدک واقع در استان کرمان، رخ داده است.

3 عدد از زمین‌لرزه‌‌ها دارای بزرگای کوچکتر از 1، تعداد 810 عدد از زمین‌لرزه‌‌ها دارای بزرگای بین 1 و 2، تعداد 1866 عدد دارای بزرگای بین 2 و 3، تعداد 469 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4 و تعداد 76 زمین‌لرزه دارای بزرگای بیش از 4 در مقیاس امواج زمین بوده‌اند.

نقشه رو مرکز زمین‌ لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در آذرماه 1396