آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «برآورد گرمایش بادرو در پارامترسازی امواج گرانی- لختی ناشی از همرفت‎‏»‏

 

موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان : «برآورد گرمایش بادرو در پارامترسازی امواج گرانی- لختی ناشی از همرفت»

دانشجو:             خانم  مه‌نوش حقیقت نسب

استاد راهنما:      جناب آقای دکترعلیرضا محب‌الحجه جناب آقای دکتر محمد میرزائی

زمان:                   یک شنبه  19/09/1396  ساعت 10
مکان:                   سالن کنفرانس ساختمان شماره۱  موسسه ژئوفیزیک