آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «تخمین توزیع اندازه قطرک‌های ابر به روش نوری»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «تخمین توزیع اندازه قطرک‌های ابر به روش نوری»

 

دانشجو:                         آقای امیر باقری

استاد راهنما:                        آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی- خانم دکتر مریم قرایلو

زمان:                                 یکشنبه 17/10/1396  ساعت 11

مکان:                                 سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک