آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه ارائه سمینار دانشجویی با عنوان: «روش‌های برآورد تابش خورشیدی کل»‏

 

موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «روش‌های برآورد تابش خورشیدی کل»

 

دانشجو:                   خانم سارا بامهر

استاد راهنما:                  سرکارخانم  سمانه ثابت قدم- جناب آقای دکترپرویز ایران نژاد

زمان:                          یک شنبه  21/08/1396  ساعت 11

مکان:                          سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  موسسه ژئوفیزیک