آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از رساله دکتری با عنوان:‏ «ارزیابی عدم قطعیت در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از بسط چند جمله‌ای آشوب»‏

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از رساله دکتری"

 

عنوان: «ارزیابی عدم قطعیت در مسائل ژئوفیزیکی با استفاده از بسط چند جمله‌ای آشوب » 

دانشجو:               آقای مصطفی عباسی

استاد راهنما:             آقای دکتر علی غلامی

استاد مشاور:             آقای دکتر حمیدرضا سیاهکوهی

داوران خارجی:           آقایان دکتر عبدالرضا قدس ـ دکتر ناصر کشاورز فرج خواه

داوران داخلی:            آقایان دکتر مجید نبی بیدهندی ـ دکتر نوید امینی

زمان:                      سه شنبه مورخ 25/7/1396  ساعت  9 صبح

مکان:                     سالن شهید احمدی‌روشن (ساختمان شماره 3)