آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان: «به کار گیری روش‌های اصلاحی برای بهبود نتایج مدل‌های شبیه سازی باد سطحی و امواج دریا»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد"

 

عنوان: «به کار گیری روش‌های اصلاحی برای بهبود نتایج مدل‌های شبیه سازی باد سطحی و امواج  دریا»

 

دانشجو:             آقای نبی الله راشدی بیرگانی  

استاد راهنما:           جناب آقای دکتر سرمد قادر- جناب آقای دکتر سید عباس حق شناس

استاد مشاور:           -   

داوران:                 جناب آقای دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی سرکار خانم دکتر فرحناز تقوی  

 

زمان:                   چهار‌شنبه مورخ 03/08/96    ساعت  11

مکان:                   سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک