آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان: «کاربرد روش قطبش القایی و مقاومت ویژه برای اکتشاف مس معدن احمد آباد هرمزگان»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد"

 

عنوان: «کاربرد روش قطبش القایی و مقاومت ویژه برای اکتشاف مس معدن احمد آباد هرمزگان»

 

دانشجو:                  آقای فرزاد گودرزی

استاد راهنما:                جناب آقای دکتر محمد کاظم حفیظی

استاد مشاور:               جناب آقای مهندس علیرضا عامری

داوران:                      جناب آقای دکتر بهروز اسکوئی جناب آقای دکتر سید هانی متولی عنبران

زمان:                        دوشنبه مورخ 08/08/96   ساعت  11:30

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک