آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین ضخامت رسوبات بستر دریاچه تار، شرق تهران با استفاده از روشGPR»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «تعیین ضخامت رسوبات بستر دریاچه تار، شرق تهران با استفاده از روشGPR»

 

دانشجو:              آقای امیرحق دوست

استاد راهنما:           جناب آقای دکتر محمد کاظم حفیظی

استاد مشاور:           جناب آقای مهندس علیرضا عامری

داوران:                 جناب آقای دکتر بهروز اسکوئی سر کار خانم دکتر بنفشه حبیبیان

زمان:                   ‌یکشنبه مورخ 07/08/96   ساعت  15

مکان:                    سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک