آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «شبیه سازی و ارزیابی تشکیل امواج ناشی از باد در سواحل جنوب دریای خزر»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد"

 

عنوان: «شبیه سازی و ارزیابی تشکیل امواج ناشی از باد در سواحل جنوب دریای خزر»

 

دانشجو:                  آقای ادریس دلخوش

استاد راهنما:                جناب آقای دکتر سرمد قادر جناب آقای دکتر سید عباس حق شناس

استاد مشاور:                -

داوران:                      جناب آقای دکترفرهنگ احمدی گیوی جناب آقای دکتراصغر بهلولی

 

زمان:                        چهار‌شنبه مورخ 03/8/96    ساعت  10

مکان:                        سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک