آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

دعوت به همکاری دانشجویان مقطع دکتری شاغل به تحصیل رشته هواشناسی برای حل ‏تمرین درس دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (گروه‌های 1 و 2) در قالب کاردانشجویی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان محترم مقطع دکتری رشته هواشناسی مؤسسه می‌رساند،  گروه آموزشی فیزیک فضا برای حل تمرین درس دینامیک شاره‌های ژئوفیزیکی (گروه‌های 1 و 2) دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته رشته هواشناسی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396، به همکاری یک نفر از دانشجویان دکتری نیاز دارد. لذا دانشجویان گرامی در صورت تمایل جهت همکاری در قالب کار دانشجویی، درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 26/07/1396 به آموزش مؤسسه تحویل نمایند.