آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

معارفه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396

 

در روز سه شنبه مورخ 18 مهرماه 1396 ساعت 11 در سالن کنفرانس ساختمان شماره 3 مؤسسه ژئوفیزیک، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-1396 با حضور رئیس موسسه، معاونین، مدیران گروه، اعضاء هیات علمی، معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه تهران و دانشجویان جدیدالورود، برگزار شد.