آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

کارگروه علمی - اجرایی شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتابنگاری کشور

 

در روز سه‌شنبه مورخ ۵ دیماه ۹۶ یازدهمین جلسه کارگروه علمی-اجرایی شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتابنگاری کشور با حضور اعضای کارگروه و با دعوت رئیس مؤسسه ژئوفیزیک از آقای دکتر صادقی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و آقای دکتر سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، برگزار شد.