آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« بازگشت

‎"‎جلسه ارائه سمینار دانشجویی‎ با عنوان: «تاثیر برخی از دور پیوندها بر آلودگی جو شهری»‏

 

موسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک فضا

"جلسه ارائه سمینار دانشجویی"

 

عنوان: «تاثیر برخی از دور پیوند ها بر آلودگی جو شهری»

 

دانشجو:                   خانم الهام مومن زاده

استاد راهنما:                  آقای دکتر فرهنگ احمدی گیوی- خانم دکتر سمانه ثابت قدم

زمان:                           یک شنبه  03/10/1396  ساعت 10

مکان:                           سالن کنفرانس ساختمان شماره یک  موسسه ژئوفیزیک