تماس با گروه تماس با گروه

گروه آموزشی فیزیک فضا

مدیر گروه

تلفن: 61118286

کارشناس

محمدعلی نیرویی آغمیونی

تلفن: 61118512