صفحات سایت صفحات سایت

 •  ورود به سامانه جهت تکمیل اطلاعات
 •  تحصیلات
 •  عناوین دروس
 •  راهنمای پایان نامه
 •  عضویت در مجامع ملی و بین المللی
 •  فعالیت‌های اجرایی
 •  کتاب‌های ترجمه شده
 •  مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی
 • مقالات چاپ شده در نشریات داخلی
 •  همایش‌های بین المللی
 •  همایش‌های داخلی
 •  جوایز و افتخارات(در زمینه‌های مختلف مانند طرح‌، مقاله...)

دکتر رضا قناتی دکتر رضا قناتی

 

دکتر رضا قناتی
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
پست الکترونیک : rghanati@ut.ac.ir
تلفن : 61118573

آدرس وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rghanati