صفحات سایت صفحات سایت

اطلاعات شخصی
تحصیلات
کتاب(تالیف،تصنیف،ترجمه)
مقاله‌ 
مقالات ارائه شده در همایش
گزارش‌های علمی
ارزیابی و نظارت طرح‌های پژوهشی
خدمات علمی-اجرایی
دروس ارائه شده
پایان نامه/رساله
گالری تصویر

دکتر مهرداد پاکزاد دکتر مهرداد پاکزاد

دکتر مهرداد پاکزاد
 
استادیار گروه آموزشی فیزیک زمین
 تلفن : 61118381