معرفی گروه فیزیک زمین معرفی گروه فیزیک زمین

در مهر ماه 1349 کمیسیون منتخب هیات امنای دانشگاه تهران، گروه فیزیک زمین را بعنوان یکی از دو گروه آموزشی در موسسة ژئوفیزیک تصویب و ابلاغ نمود. این گروه، آموزش دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری در 5 گرایش زلزله‌شناسی، لرزه‌شناسی، ژئومغناطیس‌، گرانی‌سنجی و ژئوالکتریک را بر عهده دارد. دانشجویان این گرایشها با ویژگیهای فیزیکی کره‌زمین آشنا شده و از آنها در اکتشاف ذخایر زیرزمینی، زلزله‌خیزی مناطق مختلف کشور و بررسی‌های مربوط به طرحهای مهندسی ژئوفیزیکی استفاده می‌نمایند.

 
شش بخش تحقیقاتی ژئوالکتریک، لرزه شناسی،‌ زلزله‌شناسی، گرانی‌سنجی و مغناطیس‌سنجی و سن یابی و همچنین آزمایشگاههای مختلف از قبیل مغناطیس‌‌سنگها، پالئو‌مغناطیس، آزمایشگاه مقاطع ‌نازک ‌سنگ و آزمایشگاه فیزیک ‌سنگ با این گروه همکاری نزدیک دارند.
 
تعداد اعضای هیات علمی این گروه در سال تحصیلی 94 – 93 شامل 25 نفر می‌باشد که از 4 نفر استاد، 6 نفر دانشیار، 14 نفر استادیار و 1 نفر مربی تشکیل شده است.