کتابخانه کتابخانه

معرفی کتابخانه
 
کتابخانه موسسه ژئوفیزیک از سال 1338 هجری‌شمسی ایجاد و به تدریج توسعه یافته است. مجموعه کتابخانه در ابتدا با بیش از 1000 جلد کتاب که اکثر آنها اهدائی بودند آغاز به کار نمود وسپس بین سالهای 1340 تا 1342 هجری‌شمسی با حدود 2000 جلد کتاب اعم از فارسی و لاتین در زمینه‌های مختلف فیزیک‌زمین و فضا و 102 مجله علمی خارجی و داخلی کار خود را ادامه داده است.
 
در حال حاضر کتابخانه دارای متجاوز از5734 عنوان کتاب فارسی و لاتین عمدتا در زمینه‌های مختلف ژئوفیزیکی و هواشناسی است که از این تعدا حدود 4129 عنوان کتاب لاتین و حدود 1605 عنوان کتاب فارسی می‌باشد. در حال حاضر مجلات لاتین موجود در کتابخانه 185 عنوان است. مجلات اهدائی شامل 20 عنوان فارسی و 10 عنوان لاتین است و تا سال 1383 هجری‌شمسی کتابخانه به طور منظم 32 عنوان مجله لاتین تخصصی در زمینه ژئوفیزیک و هواشناسی را آبونمان بوده است. همچنین تعدادی از مجلات تخصصی از طریق پایگاه های اطلاعاتی دانشگاه تهران به صورت الکترونیکی (تمام متن یا چکیده ) قابل بازیابی می باشد.
 
نظام رده‌بندی در کتابخانه به روش کتابخانه کنگره آمریکا بوده، و سیستم قفسه‌بندی به صورت باز می‌باشد.در حال حاضر کلیه کتابهای فارسی و لاتین و پایان نامه های موجود در کتابخانه مؤسسه ژئوفیزیک در نرم افزار کتابخانه وارد شده و از طریق جستجوی کامپیوتری قابل بازیابی می باشد.
 
به علت تحت وب بودن نرم افزار کتابخانه می توانید از طریق سایت دانشگاه تهران یا مؤسسه ژئوفیزیک به منابع کتابخانه دسترسی داشته و بدون مراجعه حضوری از منابع کتابخانه، محل منابع و …. اطلاع یافته و درصورت موجود بودن منبع مورد نیاز خود به کتابخانه مراجعه فرمایید.
 
 
همکاران:
 
ریاست کتابخانه:
 
کارشناسان:
خانم دهقانی زاده (مراجع و امانت)
خانم قربانپور (مجموعه سازی و فهرست نویسی)
خانم مالکی (نشریات و پایان نامه ها، کتابخانه دیجیتال)
 
آدرس الکترونیکی: geolib@ut.ac.ir