موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« Back

بازدید هیأت جایکا

 

یک هیات اعزامی از آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا) به همراهی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۲۲ آذر ۹۶ ضمن حضور در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با ریاست مؤسسه جلسه مشترک برگزار نموده و سپس از مرکز لرزه نگاری کشوری این مؤسسه بازدید بعمل آوردند.