Institute News Institute News

« Back

اطلاعیه برنامه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد رشته‌های ژئوفیزیک سال ۱۳۹۶

 

" ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ رشته ژئوفیزیک به تفکیک گرایش به شرح ذیل می باشد:

روز سه شنبه مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۶‬

۱. رشته ژئوفیزیک- گرایش زلزله شناسی از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲:۳۰

۲. رشته ژئوفیزیک- گرایش لرزه شناسی از ساعت ۱۳ لغایت ۱۷

روز چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۹۶‬

- رشته ژئوفیزیک- گرایش های ژئومغناطیس، ژئوالکتریک و گرانی سنجی از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۴

محل ثبت نام حضوری: تحصیلات تکمیلی مؤسسه واقع در ساختمان شماره ۳ مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

"ضمناً لازم است اصل مدارک بارگزاری شده در سامانه گلستان در روز ثبت نام حضوری، به تحصیلات تکمیلی مؤسسه تحویل داده شود. "

 


../common/calendar Start Date: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹