بخش های مختلف كتابخانه بخش های مختلف كتابخانه

بخش سفارشات
 
اين بخش مسئول تهيه، خريد، سفارش، هديه و مبادله مواد كتابخانه و سفارش كتاب جهت اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي مي باشد.. مهمترين كارها كه در اين بخش انجام مي گيرد به شرح زير است:
 
كسب اطلاع درباره كتاب هاي مورد نياز
سفارش كتابهاي انتخاب شده
نگهداري سوابق كتابهاي سفارش شده يا دريافت شده
كسب مجوز و اقدام براي پرداخت پيش فاکتورها
دريافت و بررسي كتابهاي سفارش شده
پيگيري تاخير در سفارشهاي انجام شده
اقدام به تهيه كتابهايي كه براي دريافت آنها بايد از راههاي ويژه اي استفاده كرد و هماهنگي و ايجاد ارتباط با ساير كتابخانه ها و ناشران
انتخاب منابع
ابتدا نسبت به تهيه كاتالوگهاي مختلف موضوعي از ناشران معتبر ، همچنين تهيه فهرست ناشران و كتابفروشان،دريافت ليست موجودي اعم از كتب فارسي و لاتين از نمايندگان و كارگزاران ناشرين بين المللي، تهيه كتابشناسي ها، تماس با انجمنها و ناشران، از طريق اينترنت و غيره اقدام نموده و كليه اطلاعات جمع آوري شده به نمايندگان كميته كتاب كتابخانه ارسال مي شود سپس كتاب انتخاب و خريداري مي شود.
 
سفارش منابع
 
كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيک سفارشات خود را به دو طريق انجام مي دهد: 
1- از طريق خريداري كتب خارجي و فارسي از نمايشگاههاي بين المللي كتاب تهران، نمايشگاههاي تخصصي وزارت علوم، كتابفروشان و انتشارات داخلي. 
2- از طريق كارگزاران و نمايندگان ناشرين معتبر كتب خارجي در ايران.
 
 
 
بخش فهرست نويسي
 
نظر به اينكه كتاب و كتابخانه در هر موسسه آموزشي نقش حساس و مهمي را ايفا مي كند و در واقع به عنوان مخزن اطلاعات و تبادل افكار و نظرات محققان و دانشجويان انجام وظيفه مي نمايد بخش فهرستنويسي در همين راستا به عنوان فاكتور اساسي و تخصصي اين مجتمع عمل مي كند.
 
بديهي است با توجه به پيشرفت علوم هر كدام از رشته هاي اصلي به انشعابات فرعي تر تقسيم شده است و تميز آنها از يكديگر و تعيين دقيق موضوع كتاب از اهميت خاصي برخوردار است و بر همين اساس بخش فهرستنويسي با بررسي و تجزيه و تحليل و فهرست نويسي كتابها مي تواند دانش پژوهان را سريعتر به اطلاعات مورد نياز خود راهنمايي كند.
 
هر كتابي داراي فهرست توصيفي و تحليلي مي باشد. فهرست توصيفي مشخصات كتاب را كه شامل نام مولف، عنوان، وضعيت نشر، تعداد صفحات و ساير مشخصات فيزيكي كتاب است را به دست مي دهد.در فهرست تحليلي تحت قواعد و ضوابطي خاص و روشي اصولي به كتاب موضوع مناسب و سپس شماره رده بندي داده مي شود.
 
آن دسته از كتابهايي را كه نتوان از طريق جستجو در كتابخانه هاي كنگره، بريتانيا و ساير كتابخانه هاي معتبر دنيا و در مورد كتب فارسي، كتابخانه هاي معتبر ايران فهرستنويسي نمود بايدتوسط فهرستنويس بصورت Original از طريق جستجو در subject headings، رده هاي موضوعي و ... موضوع دهي و سازماندهي نمود.
 
هم وظايف اين بخش:
 
كتابهاي خريداري شده در دفتر ثبت كتابخانه با مشخصات كتابشناختي ثبت مي شوند و مهر كتابخانه و بارکد آن در جاي مخصوص كتاب زده ميشود.
وارد نمودن اطلاعات مربوط به كتابهاي فهرست شده لاتين و فارسي در نرم افزار كتابخانه (اوراكل و سيمرغ)
تهيه برگه هاي چاپي عنوان،موضوع،نويسنده، فروست وغيره براي تك تك عناوين كتابها.
انجام اصلاحات و رفع اشكالات احتمالي موجود در فايل كتابها
اصلاح شماره ثبت هاي تكراري كتابها و يا شماره راهنماي تغيير يافته
حذف كتابهاي تكراري و خالي نمودن شماره سريال آنها و پر نمودن آن با اطلاعات جديد
 
 
 
بخش امانت
 
كتابهاي اين بخش تركيبي از كتابهاي فارسي و لاتين است كه بيشتر آنها را كتابهاي لاتين تشكيل مي دهند. سيستم رده بندي اين كتابخانه، LC است.
 
در اين بخش كارهاي زير انجام مي گيرد:
 
ثبت عضويت و ورود اطلاعات دانشجويان و اساتيد
امانت، تمديد، بازگشت و رزرو كتابها
تسويه حساب اعضا
صدور برگه امانت بين كتابخانه اي
قرار دادن كتابها و مرتب كردن آنها در قفسه ها
پيگيري ديركرد كتابهاي اعضاي دائم
وجين كتب از طريق بررسي ميزان استفاده و ميزان امانت كتابها
راهنمايي مراجعه كنندگان جهت جستجو در سايت كتابخانه و يافتن كتابها
جدا كردن كتابهاي فرسوده براي صحافي و آماده سازي مجدد آنها بعد از صحافي
 
 
 
 
 
بخش مراجع، پايان نامه ها و سمينارها
 
اصولاً بخش مرجع از اساسي ترين اركان يك كتابخانه تخصصي و دانشگاهي است. مراجعين به كتابخانه، بيشترين پاسخهاي سوالات خويش را در رابطه با تحقيقات، در اين بخش خواهند يافت.
 
بخش پايان نامه ها و سمينارها
 
در اين بخش پايان نامه هاي مقطع دكتري و كارشناسي ارشد و همچنين سمينارهاي رشته هاي ژئوفيزيک ( گرايشهاي 1. ژئومغناطيس 2.ژئوالکتريک 3. گراني سنجي 4. لرزه شناسي 5. زلزله شناسي ) و هواشناسي جهت استفاده مراجعين نگهداري مي شود.
 
در حال حاضر اين بخش شامل 522 عنوان پايان‌نامه دانشجويان كارشناسي‌ارشد ژئوفيزيك و 222عنوان هواشناسي، همچنين 399 عنوان سمينار ژئوفيزيک و 153عنوان سمينار هواشناسي مي باشد. تعداد رساله هاي دکتري ژئوفيزيك 52 عنوان و تعداد رساله هاي دكتري هواشناسي نيز 13عنوان مي باشد.
 
 
 
 
 
 
 
بخش نشريات
 
نظام سازماندهي مجلات از طريق كاردكس و بر اساس الفباي عنوان مجله صورت مي‌گيرد. دراين بخش نشريات بر اساس الفبايي عنوان در قفسه ها مرتب گرديده است. جهت استفاده از نشريات برگه درخواست نشريه مربوطه تکميل و پس از عودت از زيراکس آن را در قفسه قرار مي دهند. از فعاليت هاي ديگر اين بخش راهنمايي مراجعين براي جستجو در بانكهاي اطلاعاتي جهت دسترسي به مقالات مورد نياز مي باشد.
 
صحافي
 
در هر دوره با ورود نشريات جديد و قرار گرفتن آنها در قفسه، نشريات سال قبل جمع آوري شده و پس از كنترل با كاردكس و ليست برداري، بسته بندي و بعد ازهماهنگي با امور مالي، به صحافي ارسال و پس از دريافت و آماده سازي در قفسه هاي آرشيو نشريات فايل مي گردد.
 
بخش نشريات همچنين پاسخگوي مراجعين از ساير دانشکده هاي دانشگاه تهران و سراسر ايران بوده و امکانات تکثير در اختيار اعضا قرار مي گيرد.