بخش پژوهشی هواشناسی بخش پژوهشی هواشناسی

معرفي بخش هواشناسی
بخش هواشناسي به عنوان يكي از بخشهاي گروه فيزيك‌فضا در سال 1361 هجري‌شمسي در موسسة ژئوفيزيك به منظور تحقيقات هواشناسي و گسترش فعاليتهاي آموزشي در رشته هواشناسي در كشور ايجاد شد. به موازات آن فعاليتهاي آموزشي در سطح كارشناسي‌ارشد هواشناسي نيز آغاز شد. سابقه آموزش دوره كارشناسي‌ارشد هواشناسي با همكاري سازمان جهاني هواشناسي و سازمان هواشناسي ايران به سال 1352 هجري‌شمسي برمي‌گردد كه بعد از انقلاب‌اسلامي، متخصصان هواشناسي موسسة ژئوفيزيك آموزش اين دوره را بر عهده گرفتند. اين بخش اكنون يكي از فعالترين بخشهاي آموزشي پژوهشي گروه فيزيك‌فضاي موسسة ژئوفيزيك دانشگاه تهران است.
اهداف و توانائيهاي بخش
اهداف اصلي فعاليتهاي پژوهشي اين بخش عبارتند از : 
8-7-1 انجام تحقيقات پيشرفته هواشناسي به منظور افزايش كارايي روشهاي متداول پيش‌بيني‌هاي هواشناسي
8-7-2 مطالعه و بررسي زمينه‌هاي جديد كاربردي در تحقيقات هواشناسي كه در قالب طرحهاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه و شوراي پژوهشهاي علمي كشور انجام مي‌شوند.
8-8- از جمله زمينه‌هاي تحقيقاتي اين بخش مي‌توان به عناوين زير اشاره كرد :
8-8-1 پيش‌بيني غلظت آلودگي هواي شهري
8-8-2 مدل عددي فشار ورد پيش‌بيني وضع هوا
8-8-3 بررسي سرعت قائم هوا در جو
8-8-4 تخمين بازدهي گرمايي استخر خورشيدي
8-8-5 شبيه‌سازي فيزيكي حركت هوا در محيط دره‌اي
8-8-6 نحوه تحول توفانهاي همرفتي
8-8-7 شبيه‌سازي فيزيكي جبهه‌هاي گاستي
8-8-8 اندازه‌گيري مستقيم پارامترهاي تلاطمي در لايه سطحي جو
8-8-9 مطالعه آزمايشگاهي خرد فيزيك ابرها و بارش مصنوعي
8-8-10 تدوين مدلهاي پيش‌بيني سيل
8-8-11 شبيه‌‌سازي پلومهاي گرمازا براي مطالعه رشد ابرهاي كومه‌اي
8-8-12 مطالعه اثرات محلي بر تغييرات آب‌و‌هواي منطقه ايران با كمك روشهاي عددي
اهداف اصلي فعاليتهاي آموزشي اين بخش عبارتند از :
8-8-13 مشاركت در آموزش دوره كارشناسي‌ارشد و دكتري هواشناسي
8-8-14 ارائه دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي‌ارشد در رشته هواشناسي بطور مقطعي براي سازمانها و مراكزي كه با اين رشته سروكار دارند
8-8-15 همكاري در انجام آزمايشها و عمليات ميداني مرتبط با تحقيقات هواشناسي
8-8-16 مشاركت در برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت براي بالا بردن سطح علمي و تجربي كارآموزان و كارورزان داخل و خارج دانشگاه
8-8-17 ارائه كارگاههاي آموزشي ـ پژوهشي در حاشيه كنفرانسها
 
اهداف اصلي فعاليتهاي اين بخش در ارتباط با سازمانها و مراكز ديگر عبارتند از :
 
8-8-18 مشاوره در مطالعات هواشناسي پيشرفته با مراكز و سازمانهاي پژوهشي كشور
8-8-19 همكاري در اجراي طرحهاي پژوهشي ـ كاربردي هواشناسي
8-8-20 مطالعه اثر عوامل هواشناسي نظير مقدار و شدت بارش، باد، دما و رطوبت در سازه‌ها و ساختار تأسيسات عمراني كشور نظير سدها، پل‌ها و نيروگاه‌ها
8-8-21 مطالعه اثر عوامل هواشناسي بر روي كشاورزي و بهبود وضع كشاورزي منطقه‌اي با در نظر گرفتن پيش‌بيني‌هاي بهنگام هواشناسي و اقليم‌شناسي، مانند پيش‌بيني شرايط يخ‌زدگي
8-8-22 پيش‌بيني‌هاي بهنگام هواشناسي از وقايع فاجعه انگيز و مخربي نظير تگرگ، يخبندان، سيل و توفانهاي شديد
8-8-23 استفاده از مطالعات هواشناسي كاربردي پيشرفته در زمينه بارور‌سازي ابرها براي رفع كمبود آب و بيابان‌زدائي
8-8-24 بهره‌گيري از مطالعات هواشناسي پيشرفته براي ساخت هواپيما‌ها و راكتهاي ساخت داخل كشور
8-8-25 استفاده از تصاوير ماهواره‌ها و اطلاعات شبكه جهاني رايانه‌اي براي توسعه تحقيقات هواشناسي در كشور
8-8-26 تعيين شرايط هواشناسي مستعد وضعيت آلودگي هواي حاد، در شهرها
بازديدهاي علمي : 
سرويس‌دهي به مراكز مختلف كشور براي انجام بازديدهاي علمي از امكانات بخش هواشناسي
تجهيزات (آزمايشگاهي و ميداني)
8-8-27 ايستگاه هواشناسي همديدي كه با همكاري سازمان هواشناسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد
8-8-28 ايستگاه هواشناسي خود‌كار موسسه كه اطلاعات مربوط به آن در گزارش علمي شماره 80 موسسه ژئوفيزيك آمده است، كه پارامترهاي هواشناسي را در ارتفاع 2 متري به طور دايم اندازه‌گيري و ثبت مي‌كند
8-8-29 آزمايشـگاه دينامـيك شـاره‌هاي ژئـوفـيزيكي كه از آن بـه مـنظور شـبيه‌سـازي فـيزيـكي و مطالـعـه پـديـده‌هاي جـوي (جبهه‌هاي‌ گاستي، گردش عمومي جو، لايه‌مرزي، جزيره‌گرمايي و غيره) استفاده مي‌شود
8-8-30 آزمايشگاه ابزار و ادوات متداول هواشناسي و در كنار آن موزه ابزار و ادوات قديمي هواشناسي
8-8-31 يك برج 64 متري هواشناسي كه به منظور مطالعه ساختار دما و باد لايه سطحي‌جو استفاده مي‌شود
8-8-32 دستگاه سودار به منظور مطالعه ساختار لايه‌مرزي‌جو
8-8-33 استخر خورشيدي كوچك به منظور مطالعه انرژيهاي نو (خورشيدي)
8-8-34 دستگاه ليزر جهت اندازه‌گيري غلظت هواميز‌ها و قطرك‌هاي‌ابر
8-8-35 دستگاههاي دماسنج و رطوبت‌سنج دو كاناله ديجيتالي به منظور اندازه‌گيري آهنگ هسته‌بندي قطرك‌هاي‌ابر و قطره‌هاي باران
8-8-36 امكانات رايانه‌اي و نرم‌افزارهاي پيشرفته براي محاسبات و مدل‌سازي هواشناسي
8-8-37 دستگاه بادسنج فوق صوتي جهت اندازه‌گيري تندي و جهت باد و دماي مجازي
8-8-38 دستگاه Streamline براي اندازه‌گيري، دما و سرعت شاره و كميت‌هاي آماري مرتبط با آن