موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

تربیت بدنی تربیت بدنی

 

واحد تربيت بدني مؤسسه در راستاي اثرگذاري بر امور فرهنگي دانشکده، با برگزاري مسابقات، جشنواره‎هاي ورزشي، برگزاري کلاس‎هاي آموزشي در صورت وجود امکانات مورد نياز براي دانشجويان و کارمندان به فعاليت مي‎پردازد.