خدمات کتابخانه خدمات کتابخانه

عضويت
 
  • عضويت رسمي
 
عضويت رسمي در كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيک در حال حاضر شامل اساتيد، دانشجويان و كارمندان دانشگاه تهران مي باشد. ارائه خدمات کتابخانه اي به اعضاي رسمي با ارائه کارت (دانشجويي، کارمندي و هيئت علمي) امکان پذير مي باشد.
 
  • عضويت غير رسمي
 
متقاضياني که از سازمانهاي ديگر بجز دانشگاه تهران مي باشند مي توانند براي عضويت به كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيك مراجعه فرمايند.
 
تنها افراد داراي كارت عضويت مي توانند از كتابخانه استفاده نمايند و كتابخانه جوابگوي افراد غير عضو نخواهد بود.
با توجه به محدوديت فعلي كتابخانه، اعضاي فوق الذكر فقط ميتوانند از فضاي كتابخانه جهت مطالعه منابع و دريافت كپي از كتاب و نشريات استفاده نمايند.
عضويت موارد خاص روزانه 30000 ريال
متقاضيان مي توانند فقط در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14 الي 18 عصر براي عضويت و استفاده از منابع به كتابخانه مراجعه فرمايند.
مدارك مورد نياز جهت عضويت غير رسمي در كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيك
 
دو قطعه عكس
فتوكپي شناسنامه و کارت ملي
معرفي نامه از دانشگاه مربوطه (گواهي اشتغال به تحصيل)
پرداخت حق عضويت:
حق عضويت سه ماهه 100000 ريال
حق عضويت شش ماهه 200000 ريال
حق عضويت يك ساله 300000 ريال
مدت عضويت
 
مدت عضويت دانشجويان تا پايان مدت اعتبار كارت دانشجويي آنها مي باشد.
عضويت اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشگاه تا پايان دوره اشتغال آنها در دانشگاه معتبر است و پس از بازنشستگي هر سال پس از تسويه حساب تمديد خواهد شد.
عضويت استادان پاره وقت و حق التدريس حداكثر تا پايان يك نيمسال تحصيلي است.
 
چگونگي جستجوي منابع موجود در کتابخانه
 
  • کتابها
 
مراجعه كننده در سايت دانشگاه تهران پس از ورود به سيستم جستجوي كتابخانه عبارت جستجو را وارد مي نمايد و سپس بر حسب مورد هر يك از گزينه هاي عنوان، پديدآور، موضوع يا همه موارد را انتخاب ميكند. چنانچه در باره موضوع مورد جستجوي مراجعه كننده كتابي وجود داشته باشد اطلاعات مربوط به آن در صفحه ظاهر ميشود در اين هنگام دانشجو بايد اطلاعات مربوط به وضعيت امانت را مشاهده نمايد تا از موجود بودن كتاب و همينطور از محل نگهداري كتاب اطمينان حاصل كند سپس شماره راهنماي كتاب را يادداشت نمايد و بر حسب آن شماره كتاب را در قفسه بيابد.
 
پس از ثبت عضويت و ورود اطلاعات اعضاء در سيستم كتابخانه، امانت گيرنده مي تواند كتاب مورد نظر خود را به مدت زمان تعيين شده به امانت بگيرد.
 
  • جستجوي کتاب: 
 
  • پايان نامه ها
شيوه جستجوي در اين بخش به دو صورت مي باشد:
جستجوي كامپيوتري: در برنامه جستجوي منابع كتابخانه با داشتن كليد واژه مي توان به مشخصات كاملتر پايان نامه مورد نظر دستيابي داشت.
برگه دان پايان نامه ها: كه به دو نوع دسته بندي گرديده است:
الف) بر اساس الفبايي عنوان
ب) بر اساس الفبايي نويسنده
جهت استفاده از پايان نامه ها ارائه كارت دانشجويي معتبر الزامي است.
 
پس از ارائه شماره پايان نامه مورد نظر به مسئول اين بخش و پس از ثبت شماره پايان نامه در برگه درخواست و دادن كارت مي توانند از پايان نامه مورد نظر استفاده كنند و پس از اتمام كارشان آن را در قفسه مربوطه بگذارند و كارت خود را دريافت دارند.
 
 
 
منابع اطلاعات علمي
 
دانشگاه تهران با مجموعه اي در حدود 120عنوان مجله علمي در سال 1367 به محض پايان جنگ تحميلي بسرعت به بازسازي مجموعه هاي خود همت گماشت و در سال هاي مياني دهه 1370 با تعداد 3540 عنوان مجله بزرگترين مجموعه منابع علمي را داشت و با آغاز نهضت الکترونيک در منابع علمي، اولين دانشگاه کشور بود که به استقبال اين نوع منابع شتافت و تا سال 2008 تعداد مجلات الکترونيکي (Online) خود را به حدود 16000 عنوان رساند. در سال 2009 (سال انفجار اطلاعات علمي در دانشگاه تهران) با حمايت رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دکتر رهبر خيزش بلندي در تامين اطلاعات علمي دانشگاه برداشته شد و تعداد مجلات الکترونيکي (Online) به حدود 40000 عنوان و براي اولين بار حدود 25000 عنوان از معتبرترين کتابهاي الکترونيک (ebooks) از ناشران برتر دنيا (Oxford, Elsevier, Springer) و بالغ بر 22000000 عنوان چکيده نامه رسيده است و اين گنجينه با ارزش و منحصر بفرد در کشور در تمام واحدهاي دانشگاه تهران در دسترس عموم اساتيد و دانشجويان قرار گرفته است. اينک اداره کل تامين تجهيزات و اطلاعات علمي دانشگاه تهران افتخار دارد که به منظور سهولت دسترسي و جستجو در بين اين مجموعه عظيم اطلاعات علمي معتبر، سامانه کتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران را با دو ويژگي جديد جستجوي يکپارچه و همزمان (Federated Search) و امکان استفاده از تمام امکانات اين مجموعه ارزشمند از هر مکان و در هر زمان (Athens) با استفاده از کلمه و رمز عبور واحد فراهم نموده است.اميد است پژوهشگران گرامي دانشگاه تهران با بهره گيري از آخرين اطلاعات موجود در کتابخانه ديجيتال دانشگاه تهران نقش ارزنده خود را در پيشبرد اهداف ملي ايفا نمايند.
 
 
تعداد منابع و مدت زمان امانت
 
  • اعضاي هيات علمي دانشگاه 12جلد (كتابخانه مركزي:3جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 6جلد و بين كتابخانه اي 3جلد) 4هفته. بازنشستگان هبات علمي موظف به تسويه حساب در انقضاي هر سال با كتابخانه هاي محل مراجعه ميباشند.
  • دانشجويان دوره دكتري تخصصي: 10جلد (كتابخانه مركزي 3 جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 5جلد و بين كتابخانه¬اي 2جلد) 4هفته.
  • دانشجويان كارشناسي ارشد: 9جلد (كتابخانه مركزي 2جلد، كتابخانه دانشكده يا موسسه 5جلد، بين كتابخانه اي 2جلد)3هفته.
  • كاركنان دانشگاه تهران (رسمي ,پيماني و قراردادي) 6جلد (كتابخانه مركزي2جلد, واحد مربوطه 2جلد,بين كتابخانه اي2جلد )2هفته. كاركنان بازنشسته هر سال موظف به تسويه حساب با كتابخانه هاي محل مراجعه مي باشند.
  • ساير اعضا طبق توافق صورت گرفته در قراردادهاي منعقده.
 
رزرو كتاب
 
در صورتيكه كتاب مورد درخواست اعضا در امانت باشد متقاضي مي تواند با ارائه شماره راهنما كتاب و كارت عضويت خود نسبت به رزرو كتاب مورد نظر اقدام نمايد.
 
تأخير
 
در صورتي كه امانت گيرنده كتاب را به موقع نياورد بايد مبلغي را بابت ديركرد كتاب به كتابخانه بپردازد. 
اين مبلغ بر اساس "آئين نامه استفاده از كتابخانه هاي دانشگاه" روزي 500 ريال و پس از 5 روز مبلغ 1000 ريال در نظر گرفته شده است.
 
تسويه حساب
 
دانشجويان پس از فارغ التحصيل شدن بايد با كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيک تسويه حساب نمايند. تسويه حساب براي تمامي دانشجويان پس از اطمينان از عدم بدهي به ايشان داده مي شود.
 
طبق مقررات دانشگاه تهران، دانشجويان فارغ‌التحصيل موظفند يک نسخه چاپي از پايان‌نامه به همراه CD آن که شامل:
 
فايل pdf از 15 صفحه اول.
فايل pdf از کل پايان نامه.
فايل word از کل پايان نامه.
است به كتابخانه مؤسسه تحويل دهند. شايان ذکر است فايلهاي مشروحه بايد کاملا برابر با نمونه اصل پايان نامه باشد.
 
 
 
ساعات ارائه خدمات
 
كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيک خدمات خود را روزهاي شنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 18 و روزهاي يكشنبه،‌ سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 8 تا 20 ارائه مي دهد.