معرفی امور دانشجوئی معرفی امور دانشجوئی

امور دانشجويي و فرهنگي دانشکده به فعاليت ­هاي زير مي‎پردازد:

  1. دانشجويي(مسائل رفاهي و فرهنگي دانشجويان از قبيل وام‎هاي تحصيلي، مسکن، بيمه، وام ضروري، وديعه مسکن، تسويه حساب دانشجويي، وام شهريه، حج عمره، كار دانشجويي، دانشجويان نمونه)
  2. تربيت بدني
  3. تسهيلات خوابگاهي و غذاخوري
  4.  وسايل کمک آموزشي و فرهنگي در زمينه تشکيل اردوها، بازديدها، هماهنگي و ايجاد شرايط مناسب جهت برگزاري مراسم مختلف از طريق تشکل‎ها؛ حل مشکلات دانشجويي از‎ طريق تعامل با مرکز مشاوره دانشگاه.

دانشجويان جهت آشنايي با انواع بخشنامه‎هاي صندوق رفاه دانشجويي در خصوص موارد ذکرشده مي‎توانند به آدرس http://www.swf.ir مراجعه نمايند.

 

 

مسایل حوزه دانشجویی و فرهنگی و مسوولیت های کارشناس مسئول دانشجویي
1. نظارت، بررسی و تدوین راهکارهای لازم جهت اجرای فعالیت ها در زمینه مسائل رفاهی دانشجویان 
2. برنامه ریزی و تدوین راهکارهای لازم در جهت مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان در مسایل خدمات دانشجویی و تشکیل نهادهای صنفی و نظارت بر گردش کار بهتر آنها و انجام فعالیت های اجرایی و مشورتی لازم برای حمایت از نهادهای صنفی.
3. مسوولیت تهیه دستورالعمل اجرایی جهت تشویق و ترغیب دانشجویان در تشکیل اردوها، جهت بازدید از مراکز هنری، تاریخی و صنعتی کشور بصورت گروهی و انفرادی و جمع آوری اطلاعات لازم .
4. شرکت در همایش ها و کارگاههای مختلف و ارائه پیشنهادات مربوط به مسائل رفاهی دانشجویان.
5. ارائه طرح و انجام خدمات دانشجویی با بهره مندی از فن آوری روز و بهره گیری از فناوری اطلاعات (IT) جهت ارائه خدمات مطلوب و تهیه گزارشات لازم و نیز بکارگیری نرم افزارهای مربوط به خدمات رفاهی دانشجویان وانجام کلیه مکاتبات از طریق این سیستم ها.
6. مطالعه، بررسی و تدوین و تجدیدنظر در آیین نامه های رفاهی و نظارت بر اجرای دقیق آنها.
وظایف کارشناسان
ارائه طرح های نظرسنجی جهت بررسی دیدگاههای دانشجویان به امکانات رفاهی و انجام کلیه امور مربوط به خدمات رفاهی .
انجام خدمات رفاهي دانشجويان بر اساس آيين¬نامه¬ها و امكانات دانشگاه و دانشكده
آشنایی بیشتر با امکانات رفاهی دانشجویان در دانشگاه، صندوق رفاه دانشجویان و ارائه اطلاعات و مشورت های لازم به دانشجویان متقاضی.
موضوع تسویه حساب فارغ التحصیلان که مشتمل بر مراحل مختلف است. 
نظارت بر امورسلف سرویس و نیز تعامل با مرکز مشاوره دانشجویی نیز از جمله اموری است که در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی مطرح می باشد.
 
شورای فرهنگی متشکل از ریاست دانشکده ، معاونت امور دانشجوئی و فرهنگی – نمايندگان تشکل ها - معاونت اداری و مالی و یک عضو هيأت علمي می باشد كه مسايل فرهنگي دانشجويان را برنامه¬ريزي و سياستگذاري مي¬نمايد.