کتابخانه کتابخانه

معرفي كتابخانه
 
كتابخانه موسسه ژئوفيزيك از سال 1338 هجري‌شمسي ايجاد و به تدريج توسعه يافته است. مجموعه كتابخانه در ابتدا با بيش از 1000 جلد كتاب كه اكثر آنها اهدائي بودند آغاز به كار نمود وسپس بين سالهاي 1340 تا 1342 هجري‌شمسي با حدود 2000 جلد كتاب اعم از فارسي و لاتين در زمينه‌هاي مختلف فيزيك‌زمين و فضا و 102 مجله علمي خارجي و داخلي كار خود را ادامه داده است.
 
در حال حاضر كتابخانه داراي متجاوز از5734 عنوان كتاب فارسي و لاتين عمدتا در زمينه‌هاي مختلف ژئوفيزيكي و هواشناسي است كه از اين تعدا حدود 4129 عنوان كتاب لاتين و حدود 1605 عنوان كتاب فارسي مي‌باشد. در حال حاضر مجلات لاتين موجود در كتابخانه 185 عنوان است. مجلات اهدائي شامل 20 عنوان فارسي و 10 عنوان لاتين است و تا سال 1383 هجري‌شمسي كتابخانه به طور منظم 32 عنوان مجله لاتين تخصصي در زمينه ژئوفيزيك و هواشناسي را آبونمان بوده است. همچنين تعدادي از مجلات تخصصي از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي دانشگاه تهران به صورت الكترونيكي (تمام متن يا چكيده ) قابل بازيابي مي باشد.
 
نظام رده‌بندي در كتابخانه به روش كتابخانه كنگره آمريكا بوده، و سيستم قفسه‌بندي به صورت باز مي‌باشد.در حال حاضر كليه كتابهاي فارسي و لاتين و پايان نامه هاي موجود در كتابخانه مؤسسه ژئوفيزيک در نرم افزار كتابخانه وارد شده و از طريق جستجوي كامپيوتري قابل بازيابي مي باشد.
 
به علت تحت وب بودن نرم افزار كتابخانه مي توانيد از طريق سايت دانشگاه تهران يا مؤسسه ژئوفيزيک به منابع كتابخانه دسترسي داشته و بدون مراجعه حضوري از منابع كتابخانه، محل منابع و …. اطلاع يافته و درصورت موجود بودن منبع مورد نياز خود به كتابخانه مراجعه فرماييد.
 
 
همکاران:
 
رياست کتابخانه:
 
كارشناسان:
خانم دهقانى زاده (مراجع و امانت)
خانم قربانپور (مجموعه سازي و فهرست نويسي)
خانم مالكي (نشريات و پايان نامه ها، کتابخانه ديجيتال)
 
آدرس الكترونيكي: geolib@ut.ac.ir