تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

اطلاعیه کد دروس، برنامه هفتگی و برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته ژئوفیزیک

 

کد دروس، برنامه هفتگی و برنامه امتحانات دانشجویان کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته ژئوفیزیک برای انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 به ترتیب ذیل می‌باشد:

کد درسهای دکتری 952

برنامه هفتگی دکتری 952

برنامه امتحانی دکتری 952

کد درسهای ارشد 952

برنامه هفتگی ارشد 952

برنامه امتحانی ارشد 952