تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

بازدید رئیس دانشگاه تهران از شبکه لرزه نگاری تبریز

جمعه اول مرداد ماه جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی ریاست محترم دانشگاه تهران به همراه جناب آقای دکتر رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه و جناب آقای دکتر مجید نبی بیدهندی ریاست محترم موسسه ژئوفیزیک از شبکه لرزه نگاری تبریزبازدید نمودند.

دکتر نیلی ضمن بازدید از شبکه لرزه نگاری تبریز بر ضرورت تقویت زیرساختهای مرکز لرزنگاری کشوری در سراسر کشور از جمله شبکه لرزه نگاری تبریز تاکید داشتند.

دکتر نیلی همچنین ضمن تشکر از زحمات همکاران موسسه ژئوفیزیک در سراسر کشور بر توجه ویژه مسئولین دانشگاه به مجموعه مرکز لرزه نگاری کشور جهت تحقق هر چه بهتر اهداف و برنامه های دانشگاه تهران در این حوزه کاری و نیز ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به مجموعه مدیریت کشور و آحاد مردم تاکید نمودند.

دکتر بیدهندی نیز ضمن بیان توانمندی ها و نحوه ارائه خدمات همکاران مرکز لرزه نگاری کشوری از جمله شبکه تبریز از حمایت های مسئولین تشکر نمودند و بر ضرورت توجه هر چه بیشتر دولت و دانشگاه جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف و برنامه ها تاکید داشتند.


تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 93 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7