تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتابنگاری کشور با حضور ریاست دانشگاه تهران

 

نهمین جلسه شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتابنگاری کشور در روز یکشنبه مورخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۰ با حضور رؤسا و نمایندگان سازمان‌های عضو شورا، در دفتر ریاست دانشگاه تهران برگزار گردید.

در ابتدا آقای دکتر نیلی محمودآبادی رئیس دانشگاه تهران و رئیس شورا، ضمن خیر مقدم به حاضرین، از همکاری سازمان‌های مرتبط با شورا تقدیر کردند و رهنمودهایی در خصوص افزایش توانمندهای علمی و تجهیزاتی در بحث زلزله عنوان نمودند.