تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان: «تعیین تنش افقی حداقل با استفاده از داده های لرزه ای، نگارهای درون چاهی و آزمایشهای ژئومکانیکی نمونه مغزه در یکی از میادین هیدروکربنی غرب ایران»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد"

 

عنوان: «تعیین تنش افقی حداقل با استفاده از داده های لرزه ای، نگارهای درون چاهی و آزمایشهای ژئومکانیکی نمونه مغزه در یکی از میادین هیدروکربنی غرب ایران»

 

دانشجو:                         آقای حسین اصغری چهره

استاد راهنما:                جناب آقای دکتر ریاحی

استاد مشاور:                ---

داوران:                         جناب آقای دکتر هاشمی- جناب آقای دکتر باقری

زمان:                             ‌شنبه مورخ   23/11/95    ساعت 8

مکان:  سالن کنفرانس ساختمان شماره یک مؤسسه ژئوفیزیک


تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 93 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7