تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

جلسه دفاع از پروپوزال دکتری هواشناسی با عنوان: «طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم ترابرد بخار آب در هسته دینامیکی بر مبنای PV»

 

 مؤسسه ژئوفیزیک، گروه آموزشی فیزیک فضا

« جلسه دفاع از پروپوزال دکتری هواشناسی»

 

عنوان: «طراحی و پیاده سازی یک الگوریتم ترابرد بخار آب در هسته دینامیکی بر مبنای PV» 

 

دانشجو:            آقای علی محمدی

استادان راهنما:   آقایان دکتر علیرضا محب‌الحجه  - دکتر مجید مزرعه‌فراهانی

استادان مشاور:   آقایان دکتر سرمد قادر – دکتر محمد میرزایی

داوران داخلی:     آقایان دکتر فرهنگ احمدی‌گیوی – دکتر امید علیزاده‌چوبری

داوران خارجی:   آقایان دکتر خسرو اشرفی– دکتر مسعود منتظری نمین

زمان:               روز چهارشنبه مورخ 1395/11/13 ساعت 9 صبح

مکان:               سالن کنفرانس مؤسسه ژئوفیزیک ( ساختمان شماره 1)

 


تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 95 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7