تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دکتری رشته هواشناسی

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دکتری رشته هواشناسی

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

20/03/1396

مباحثی در دینامیک جو پیشرفته

دکتر محب‌الحجه

9

۶

شنبه

27/03/1396

مدل سازی عددی جو و اقیانوس پیشرفته

دکتر قادر

9

۶

چهارشنبه

31/03/1396

تغییر اقلیم

دکتر علیزاده‌چوبری

۹

۶

شنبه

03/04/1396

تابش جوی

دکتر کلائی

دکتر ثابت قدم

9

6

فیزیک ابر

دکتر قرایلو

9

1