تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی - فیزیک دریا

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

20/03/1396

نظریه امواج و کشند

دکتر حق‌شناس

9

۲

شنبه

27/03/1396

دینامیک اقیانوس

دکتر علی‌اکبری‌بیدختی

9

۲

چهارشنبه

31/03/1396

مدل‌ سازی عددی اقیانوس2

دکتر سرمد قادر

۹

۲