تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 کارشناسی ارشد رشته هواشناسی

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

20/03/1396

دینامیک جو

دکتر احمدی گیوی

9

سالن احمدی روشن

شنبه

27/03/1396

هواشناسی همدیدی گروه 1

دکتر تقوی

9

3

هواشناسی همدیدی گروه 2               

دکتر حبیبی

9

1

چهارشنبه

31/03/1396

مدل‌سازی عددی جو و اقیانوس 2

دکتر مزرعه فراهانی

9

سالن احمدی روشن

شنبه

03/04/1396

اقلیم‌شناسی

دکتر ایران نژاد

۹

سالن احمدی روشن