تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دکتری رشته ژئوفیزیک

 

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 دکتری رشته ژئوفیزیک

 

 

ایام هفته

تاریخ

نام درس

نام استاد

ساعت امتحان

کلاس

شنبه

20/3/96

لرزه زمینساخت پیشرفته

دکتر میرزائی

13

4

سه شنبه

23/3/96

مباحث ویژه

مباحث ویژه

دکتر شمالی

دکتر رحیمی

13

13

4

5

شنبه

27/3/96

زلزله شناسی جنبش شدید زمین

دکتر رحیمی

13

4