تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک تصاویری از مؤسسه ژئوفیزیک

مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله مرکز پایش مؤسسه نمای بیرونی مؤسسه در مجاورت اتوبان حکیم نمای بیرونی مؤسسه از روی پل کارگر سایت کامپیوتری محوطه ساختمانهای شماره دو و سه نمای بیرونی ساختمان سه نمایی از برج میلاد بین ساختمانهای شماره دو و سه مؤسسه ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه نمای داخلی ساختمان شماره دو مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه مرکز پایش مؤسسه

اخبار و اطلاعیه های مؤسسه اخبار و اطلاعیه های مؤسسه

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 25 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 2

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

نمایش 1 - 15 از 105 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 7

تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

« بازگشت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته‌های هواشناسی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی – فیزیک دریا

 

 بازگشت به مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی گروه آموزشی فیزیک فضا مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸، شرکت کلیه دانشجویان در جلسه ارایه سمینار دانشجویی الزامی می‌باشد و بر اساس برنامه درسی دوره کارشناسی‌ارشد اجباری می‌باشد و عدم شرکت هر یک از دانشجویان برای سه نوبت منجر به درج غیبت در کارنامه دانشجو در درس سمینار می‌گردد.

ارایه سمینارها به صورت مجتمع در دو بازه آبان آذر و اردیبهشت خرداد هر سال انجام می‌پذیرد.