موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

طرح ها طرح ها

طرح­ ها و پروژه ­های پژوهشی موسسه:

1.     طرح­ های پژوهشی مصوب (فرم شماره 3) که در قالب فرم ­های تعریف شده از سوی دانشگاه ارائه می ­شود و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشی گروه مربوطه و شورای پژوهشی موسسه انجام می ­شود.

2.    طرح ­های پژوهشی نوع ششم که در قالب فرم ­های پروپوزال دانشجویی (در قالب پایان ­نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری) تعریف و پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی  پژوهشی گروه مربوطه انجام می ­شود.

3.   طرح ­های پژوهشی کاربردی که در قالب قرارداد های منعقده بین موسسه ژئوفیزیک و سازمان ­ها، موسسات و شرکت­ های مختلف انجام می­ شود.

4.    خدمات امور پژوهشی (بدون انعقاد قرارداد) که بصورت درخواست­ های ارسالی از سوی سازمان ­ها، موسسات و شرکت­ های مختلف انجام می ­شود و بیشتر برای آزمایشگاه­ ها و امور درخواستی دانشجویان کاربرد دارد.