- چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰

 اخبار

تصویر پهبادی یکی از ایستگاه‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری

اطلاعیه ها و رویدادها

نمایه آموزشی

41 275 1389 1389 12
هیات علمی دانشجو دانش آموخته پایان‌نامه و رساله رشته تحصیلی
         

 

 

نمایه پژوهشی

بخش‌های پژوهشی

11

مقالات

250

طرح‌های پژوهشی بنیادی

140

طرح‌های پژوهشی کاربردی

50

 

فعالیت‌های پژوهشی