آرکایو اخبار

Return to Full Page
« Back

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد نا پیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤۰۱-۱۴۰۰

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد نا پیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤۰۱-۱۴۰۰


«قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد نا پیوسته در نیمسال اول سال تحصیلی ١٤۰۱-۱۴۰۰» " ضمن عرض خیر مقدم و تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ١٤۰۱-١۴۰۰، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند بازه زمانی ثبت نام غیر حضوری از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۵ می‌باشد. لازم است پذیرفته شدگان محترم ضمن مراجعه به سامانه reg.ut.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس academics.ut.ac.ir مراجعه نمایند. "