آخرین مطالب اضافه شده به سایت آخرین مطالب اضافه شده به سایت

موقعیت شما در سایت موقعیت شما در سایت

آرکایو اخبار آرکایو اخبار

« Back

جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد با عنوان: «وارون سازی داده‌های VLF-EM حاصل از مدل‌های زمین شناسی»

 

مؤسسه ژئوفیزیک، گروه فیزیک زمین

"جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد"

 

عنوان: «وارون سازی داده‌های VLF-EM حاصل از مدل‌های زمین شناسی»

 

دانشجو:                  آقای جواد آشوری

استاد راهنما:                جناب آقای دکتر بهروز اسکوئی

استاد مشاور:                سر کار خانم مهندس نازلی صبا

داوران:                       سر کار خانم دکتر بنفشه حبیبیان سرکار خانم دکتر منصوره منتهائی

زمان:                         سه شنبه مورخ 09/08/96   ساعت  15

مکان:                         سالن کنفرانس ساختمان شماره یک موسسه ژئوفیزیک