Asset Publisher Asset Publisher

بررسی عوامل انتشار گاز (بوی نامطبوع) در تهران در شانزدهمین جلسه کارگروه علمی-اجرایی شورای هماهنگی مراکز لرزه‌نگاری و شتاب‌نگاری کشور

 

در پی استشمام بوی نامطبوع در مناطقی از سطح شهر تهران در روز چهارشنبه ۱۲ دی ۹۷ و اظهارنظرهای غیرتخصصی و غیرکارشناسی در خصوص ارتباط این بو با زلزله و همچنین شایعاتی مبنی بر احتمال وقوع زلزله در شهر تهران، شانزدهمین جلسه کارگروه علمی- اجرایی شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب‌نگاری کشور بنا به دعوت دکتر نبی‌بیدهندی رئیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران جهت بررسی دقیق و کارشناسی این موضوع به صورت فوق‌العاده در روز شنبه مورخ ۱۵ دی ۹۷ در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه که با حضور مهندس نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و تعداد بسیاری از مسئولین و کارشناسان سازمان‌های مختلف برگزار شد، پس از بحث و بررسی و تبادل نظر کارشناسی و تخصصی مبسوط در مورد این موضوع، نتیجه‌گیری شد که ارتباطی بین بوی منتشر شده با زلزله و فعالیت آتشفشان دماوند وجود ندارد.