Asset Publisher Asset Publisher

راه اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی قایش در استان همدان

 

راه اندازی ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی قایش در استان همدان

مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ابتدای دی‌ماه1397 در راستای لزوم توسعه ایستگاه‌های لرزه‌نگاری جهت پوشش مناسب‌تر  چشمه‌های لرزه‌خیز کشور با حمایت‌ مدیریت بحران استان همدان یک ایستگاه لرزه‌نگاری دائمی باندپهن (Broadband) در استان همدان راه‌اندازی نمود. این ایستگاه در شمال‌شرق شهرستان رزن، بخش دمق و در نزدیکی روستای قایش واقع شده است و داده‌های آن به صورت آنلاین (برخط) به مرکز لرزه‌نگاری کشوری ارسال می‌گردد و همراه با داده‌های دیگر ایستگاه‌های لرزه‌نگاری جهت پایش مناسب‌تر فعالیت‌های زمین، امور تحقیقاتی و گزارش رخدادهای زمین‌لرزه محلی در آن ناحیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.