امکانات پژوهشی امکانات پژوهشی

آزمایشگاه­ های بخش های پژوهشی موسسه:

1.آزمایشگاه سنگ و دیرینه مغناطیس بخش پژوهشی ژئومغناطیس

2.آزمایشگاه اکتشافات مغناطیس بخش پژوهشی ژئومغناطیس

3.آزمایشگاه الکترومغناطیس بخش پژوهشی ژئومغناطیس

4.آزمایشگاه رصدخانه مغناطیس­ سنجی بخش پژوهشی ژئومغناطیس

5.آزمایشگاه لومینسانس بخش پژوهشی سن­یابی

6.آزمایشگاه فیزیک سنگ بخش پژوهشی لرزه­شناسی

7.آزمایشگاه مقاطع صیقلی و نازک سنگ ها بخش پژوهشی لرزه­ شناسی

8.آزمایشگاه هواشناسی و سودار بخش پژوهشی هواشناسی

9.آزمایشگاه دینامیک شاره­ های ژئوفیزیک بخش پژوهشی هواشناسی

10.آزمایشگاه فیزیک ابر بخش پژوهشی هواشناسی

11.ایستگاه سینوپتیک هواشناسی بخش پژوهشی هواشناسی

12.آزمایشگاه یونسفر بخش پژوهشی یونسفر

 

تجهیزات بخش ها و آزمایشگاه های پژوهشی موسسه:

·         تجهیزات بخش ­های پژوهشی گروه فیزیک زمین به شرح ذیل است:

1 زلزله­ شناسی: دارای 9 دستگاه لرزه­نگار آنالوگ صحرایی (9 دستگاه لرزه­سنج SS1 ، 9 دستگاه ثبت PS2 )

1 لرزه ­شناسی: دارای دو آزمایشگاه فیزیک سنگ و تهیه مقاطع صیقلی و نازک سنگ و تجهیزاتی شامل دستگاه 12 کاناله لرزه آمریکایی (GT2B-12ch)، دستگاه اندازه­گیری سرعت در فشار اتمسفر (Sonic viower5217)، دستگاه 6 کاناله لرزه ژاپنی (Oyo-6ch.)، دستگاه 24 کاناله لرزه سوئدی (ABEM-24 ch.)، دستگاه پایین­ چاهی لرزه ژاپنی (Borehole-log Oyo)، دستگاه اندازه ­گیری سرعت موج در سنگ­ ها تحت فشار همه جانبه (Ergo Tech sonic …)

1 ژئومغناطیس: دارای آزمایشگاه های دیرینه مغناطیس، رصـدخانه مغناطیس­ سنجی تهران و اکتشافات مغناطیسـی و تجهیـزات شامل  دستگاه مگنتومتر پروتون (3)، واریومتر (3)، دستگاه GPS، دستگاه GSI(D) ، مگنتوتلوریک، دستگاه های اندازه ­گیری مطلق و تئودولیت مغناطیسی

1 ژئوالکتریک: دارای تجهیزات دستگاه IP (IPR11)، دستگاه مقاومت ویژه سوئدی (SAS300)، دستگاه مقاومت ویژه آلمانی (Gga)، دستگاه PMR  آب­یابی ­(Numisplus)،  دستگاه چاه­ پیمایی انگلیسی (RG geologging)، دستگاه مقاومت ویژه فرانسوی (Syscal-R2)، دستگاه چاه­ پیمایی ژاپنی (Geologger-3400)

1 گرانی­ سنجی و ژئودزی: تجهیزاتی شامل گراویمتر لاکوست رومبرگ مدل G، گراویمتر لاکوست رومبرگ مدل D، گراویمتر سینترکس CG3، گراویمتر سینترکس CG3M، لوازم نقشه­ برداری شامل دوربین ­های تئودولیت و نیوو، GPS و نرم ­افزارهای مربوطه جهت تفسیر داده ­های گرانی

1 لومینسانس:

 

 

·      تجهیزات بخش­ های پژوهشی گروه فیزیک فضا به شرح ذیل است:

1 ازن و آلودگی هوا: دارای رصدخانه ازن­ سنج (دابسون) و تجهیزات شامل دستگاه ازن ­سنج دابسون می­ باشد.

1 فیزیک خورشیدی و نجوم:

1 هواشناسی: دارای آزمایشگاه هواشناسی و دینامیک شاره­ های ژئوفیزیکی و تجهیزات شامل دستگاه هواشناسی خودکار، دستگاه سرعت ­سنج فیلم داغ دو کاناله (DANTECHدستگاه سودار داپلری، دستگاه آنمامتر اولتراسوند و  دستگاه چگالی ­سنج با دقت بالا می­ باشد.

1 یونسفر: دارای آزمایشگاه یونسفر و تجهیزات شامل دستگاه یونوسوند می ­باشد.