بخش پژوهشی فیزیک خورشیدی و نجوم

بخش فیزیک خورشیدی ونجوم

 

 

پلاسمای دینامیکی طبیعی         

                               

               فرایند پلاسما در هسته یک کهکشان فعال                                    دیسک‌های جاذب

 
معرفی بخش
 
تاریخچه: 
 
بخش فیزیک خورشیدی و نجوم از سال 1342 هجری شمسی با عنوان بخش فیزیک خورشیدی در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ایجاد شد وبا گسترش آن لفظ نجوم به آن افزوده شده است. این بخش به منظور فراهم آوردن بستر تحقیقات در زمینه‌های مختلف نجومی، خورشیدی و خورشید-زمینی ایجاد شده است. تلسکوپ بخش در سال 1342 خریداری شد و رصدخانه خورشیدی (1347-1383) موسسه از زیر مجموعه‌های این بخش بوده است که ساختمان آن به هزینه شخصی دکتر مرحوم حسین کشی افشاراز بنیانگذاران موسسه ژئوفیزیک و بانو عظیما همسر ایشان در زمین موسسه (بزرگراه حکیم کنونی) ساخته شده بود. محاسبه ضریب ولف و مطالعه فعالیت‌های خورشیدی از جمله فعالیت‌های این رصدخانه بوده است.
 
 
رصدخانه خورشیدی موسسه ژئوفیزیک (1347-1383)
 
اهداف و هدفمندی ها: 
مطالعه، بررسی و درک خورشید، هورسپهر و محیط های سیاره‌ای به عنوان یک سیستم مرتبط واحد، امروزه یکی از اهداف تحقیقاتی عمده دربخش خورشید و فضا محسوب می‌شود. از طرف دیگرپیدایش ابرکامپیوترها باعث شده است که آنها به حل رازهای پنهان خورشید کمک می‌کنند و پیشرفت‌های امیدبخشی در تحقیقات اقلیم فضایی بوجود آمده است.
 
 
 
مواردی که فیزیک فضا و بخش خورشیدی و نجوم بر روی آن تمرکز دارد:
 
اتمسفر خورشید - بادهای خورشیدی - پرتاب جرم کرونایی – تابش‌های الکترومغناطیسی خورشید از جمله امواج آلفون
یون سپهر وپلاسما سپهرزمین – برهمکنش خورشید زمین
پلاسمای فضایی – پیوندهای مغناطیسی
تابش های قطبی – طوفان های مغناطیسی - اقلیم فضایی - تابش های کیهانی
سیارات – مغناطوسپهرسیارات – برهم کنش خورشید- دنباله دارها
پلاسمای اخترفیزیکی از جمله دیسک‌های جاذب