تاسیس مرکز لرزه نگاری

 

سایت رسمی مرکز لرزه نگاری

irsc.ut.ac.ir

 

بیش از چهار دهه فعالیت‌های ثبت و تعیین پارامترها و اطلاع‌رسانی زمین‌لرزه‌های کشور توسط بخش زلزله‌شناسی مؤسسه ژئوفیزیک، با توجه به توسعه شبکه‌های لرزه‌نگاری محلی، این مؤسسه در سال 1382 اقدام به راه‌اندازی مرکز لرزه‌نگاری کشوری نمود. مطابق مصوبات هیات محترم وزیران (مصوبه شماره 21914/28851 مورخ 12/9/1382 و مصوبه شماره 23157/ت33302 ک، مورخ 18/4/1384)، مرکز لرزه‌نگاری کشوری به عنوان مسئول مدیریت داده‌های لرزه‌ای کشور وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی رویداد زمین‌لرزه‌ها و توسعه شبکه‌ها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری در سطح کشور را بر عهده دارد. از شهریور ماه 1384 با دریافت اطلاعات ایستگاه های لرزه‌نگاری سراسر کشور در این مرکز، امکان اطلاع رسانی رویداد زمین‌لرزه‌های کشور با دقت و سرعت عمل بیشتر فراهم گردید.

این مرکز در حال حاضر با بهره‌گیری از 105ایستگاه لرزه‌نگاری در قالب 20 شبکه لرزه‌نگاری، 6 پایگاه لرزه‌نگاری تک ایستگاهی و یک ایستگاه درون چاهی فعالیت دارد. پایگاه های تک ایستگاهی عبارتند از بروجن، مینودشت، قمصر، مهاباد، جهرم و قلعه‌قاضی و شبکه‌های لرزه‌‌نگاری فعال نیز  عبارتند از:

1- شبکه لرزه‌نگاری مشهد

2- شبکه لرزه‌نگاری قوچان

3- شبکه لرزه‌نگاری سمنان 

4- شبکه لرزه‌نگاری تهران

5- شبکه لرزه‌نگاری ساری             

6- شبکه لرزه‌نگاری قزوین

7- شبکه لرزه‌نگاری تبریز       

8- شبکه لرزه‌نگاری همدان            

9- شبکه لرزه‌نگاری کرمانشاه 

10- شبکه لرزه‌نگاری بروجرد    

11- شبکه لرزه‌نگاری خرم‌آباد      

12- شبکه لرزه‌نگاری بیرجند

13- شبکه لرزه‌نگاری طبس      

14- شبکه لرزه‌نگاری یزد            

15- شبکه لرزه‌نگاری اصفهان

16- شبکه لرزه‌نگاری شهرکرد  

17- شبکه لرزه‌نگاری کرمان         

18- شبکه لرزه‌نگاری شیراز

19- شبکه لرزه‌نگاری  میناب       

20- شبکه لرزه‌نگاری اهواز

21- شبکه لرزه‌نگاری جاسک (هرمزگان)

22- شبکه لرزه‌نگاری  تربت حیدریه (خراسان رضوی)

23- شبکه لرزه‌نگاری آستارا (گیلان)