تربیت بدنی

 

واحد تربیت بدنی مؤسسه در راستای اثرگذاری بر امور فرهنگی دانشکده، با برگزاری مسابقات، جشنواره‎های ورزشی، برگزاری کلاس‎های آموزشی در صورت وجود امکانات مورد نیاز برای دانشجویان و کارمندان به فعالیت می‎پردازد.