معاونت اداری و مالی معاونت اداری و مالی

 

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه، قرار‌دادهای امور ساختمانی و تاسیساتی - خدماتی، پیش‌بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز است. همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می‌کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.

 

وظایف و اختیارات معاونت اداری و مالی:

 • برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور اداری و مالی، تهیه و اجرای عملیات عمرانی در چهار‌چوب طرح جامع برای تامین و نگهداری فضای کالبدی متناسب با برنامه توسعه آموزش‌ عالی.
 • پیشنهاد بودجه عمرانی و نظارت بر اجرای کلیه مقررات استخدامی، مالی، معاملاتی و عمرانی.
 • انجام امور مالی موسسه و نظارت بر رعایت مقررات مالی.
 • اداره امور استخدامی بر طبق مقررات آئین‌نامه‌های موجود.
 • تهیه و اجرای طرح‌های رفاهی اعضای هیات‌علمی و کارکنان با توجه به امکانات اجرایی دانشگاه.
 • تهیه و تدارک تمامی نیازمندی‌ها طبق مقررات.
 • انجام کلیه‌ی امور حقوقی دانشگاه و استفاده از نظرات متخصصین در موارد لزوم.
 • حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحد‌های تابعه.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد تابعه.

 

معاونت اداری و مالی شامل واحد‌های تابعه زیر می‌باشد:

- امور اداری و پشتیبانی

امور اداری و پشتیبانی مسئولیت نظارت بر اجرای کلیه امور دبیرخانه، تدارکات و خدمات را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات:

 • پیش‌بینی، تهیه و توزیع مایحتاج واحدهای مختلف، طبق برنامه تعیین شده و مقررات.
 • برنامه‌ریزی در جهت نگهبانی از ساختمان‌ها و تاسیسات و محوطه‌های دانشگاه و واحدهای مربوط به موسسه.
 • سرپرستی خدمتگزاران و تعیین محل خدمت آن‌ها.
 • تعیین و تفسیر خط‌مشی تعیین شده در زمینه‌های تدارکاتی.
 • انجام امور مربوط به فضای سبز.

 

- امور مالی

مسئولیت انجام کلیه امور مالی و نظارت بر عملیات مالی را بر عهده دارد.
وظایف و اختیارات:

 • کلیه عملیات مربوط به تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقه بندی، گزارش‌دهی و تفسیر فعالیت‌های مالی موسسه.
 • وصول درآمدهای موسسه و تنظیم حساب‌های دریافتی و پرداختی.
 • انجام کلیه امور مالی براساس قوانین و ضوابط مالی موسسه.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحد‌های تابعه.

 

- منابع انسانی

انجام امور کارکنان، پذیرش نیروی انسانی مورد نیاز و ارائه خدمات رفاهی به کارکنان در حوزه فعالیت مدیریت کارگزینی و رفاه قرار می‌گیرد که می‌تواند نقش موثری در کارآیی و انگیزه کارکنان نسبت به انجام کار مطلوب داشته باشد.

وظایف و اختیارات:

 • اعمال و اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های استخدامی کارکنان و اعضای هیات‌علمی.
 • بررسی آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی.
 • تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان موسسه و نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب.
 • نگهداری پرونده‌های کار‌گزینی.
 • جمع‌آوری اطلاعات فردی کارکنان و تهیه آمار کارکنان.
 • ارائه هر گونه نظر اصلاحی در زمینه امور کارگزینی و رفاهی کارکنان به مقامات ذیربط.

 

- دبیرخانه

دبیرخانه، اداره امور دفتری مؤسسه را بر‌اساس روش‌های تدوین شده و معین دانشگاه را عهده‌دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می‌دهد و مراقبت و نظارت بر حسن جریان گردش نامه‌های وارده و صادره را در داخل و خارج از مؤسسه را تقبل می‌نماید.

وظایف و اختیارات:

 • نظارت بر دریافت و ثبت نامه‌های وارده از بخشهای مختلف موسسه یا دفاتر سازمان مرکزی، موسسات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا  ارسال نامه برای آنان.
 • نظارت بر تفکیک و توزیع نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، دستورات کتبی اداری و دعوت‌نامه‌ها اعم از صادره و وارده.
 • انجام امور بایگانی اسناد و بایگانی برای حفظ سوابق و نظارت بر انجام امور نامه‌رسانی.
 • ارسال نامه‌ها، بسته‌های پستی، فکس‌ها و اخذ قبوض مربوط

 

معاون اداری و مالی: سرکار خانم دکتر فرحناز تقوی

مسئول دفتر: جناب آقای مظاهری (شماره تماس: 61118322)