تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395مقطع دکتری رشته هواشناسی

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395مقطع دکتری رشته هواشناسی


شروع کلاسها: 27/06/1395

پایان کلاسها: 15/10/1395

شروع امتحانات: 18/10/1395

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 مقطع دکتری رشته هواشناسی

ایام هفته

8 تا 30/9

واحد

کلاس

10 تا 30/11

واحد

کلاس

13تا 30/14

واحد

کلاس

15 تا 30/16

واحد

کلاس

شنبه

هواشناسی راداری

(دکتر علیرضا محمودیان)

3

6

گردش کلی جو

 (دکتر احمدی‌گیوی)

3

6

لایه مرزی

(دکتر علی اکبری بیدختی)

3

6

هواشناسی میان مقیاس

(دکتر مزرعه‌فراهانی)

3

6

یکشنبه

 

 

 

سمینار – پایان نامه

-

سالن

کنفرانس

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

گردش کلی جو

 (دکتر احمدی‌گیوی)

3

6

لایه مرزی

(دکتر علی اکبری بیدختی)

3

6

هواشناسی میان مقیاس

(دکتر مزرعه‌فراهانی)

3

6

هواشناسی راداری

(دکتر علیرضا محمودیان)

3

6

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

جلسه گروه فیزیک فضا

 

 

 

 

 

چهارشنبه