تازه ترین عناوین تازه ترین عناوین

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

ثبت نزدیک به 900 زمین‌لرزه در‌ فروردین‌ماه 1398

ثبت نزدیک به 900 زمین‌لرزه در‌ فروردین‌ماه 1398


 

ثبت نزدیک به 900 زمین‌لرزه در‌ فروردین‌ماه 1398 توسط مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در فروردین‌ماه1398 تعداد نزدیک به 900 زمین‌لرزه را ثبت کردند. این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند. در فروردین‌ماه1398 تعداد 15 زمین‌لرزه با بزرگای بیش از4.0 در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آن‌ها در تاریخ 12/01/1398 با  بزرگی 5.1 حوالی سومار واقع در استان کرمانشاه، رخ داده است.

 از لحاظ آماری 807 زمین‌لرزه‌‌ دارای بزرگای کوچکتر 3، تعداد 71 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 3و4، و تعداد 14 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 4 و 5 و تعداد 1 زمین‌لرزه دارای بزرگای بین 5 و 6 بوده است.

 

نقشه رومرکز زمین‌لرزه‌های ایران و نواحی مجاور در فروردین‌ماه1398